054-9480929

המדדים

האינפלציה בישראל לשנת 2023
חודש בשנה
מדד המחירים לצרכן
מדד תשומות הבניה
סיכום

0.8%

1%

פברואר
0.5%
-0.2%
ינואר
0.3%
1.2%
האינפלציה בישראל לשנת 2022
חודש בשנה
מדד המחירים לצרכן
מדד תשומות הבניה
סיכום

5.3%

4.8%

דצמבר
0.3%
0.0%
נובמבר
0.1
-0.2%
אוקטובר
0.6%
0.0%
ספטמבר
0.2%
0.0%
אוגוסט
-0.3%
0.1%
יולי
1.1%
0.5%
יוני
0.4%
0.6%
מאי
0.6%
0.5%
אפריל
0.8%
1%
מרץ
0.6%
1%
פברואר
0.7%
0.5%
ינואר
0.2%
0.8%
האינפלציה בישראל לשנת 2021
חודש בשנה
מדד המחירים לצרכן
מדד תשומות הבניה
סיכום

2.8%

5.5%

דצמבר
0.3%
0.2%
נובמבר
-0.1%
0.5%
אוקטובר
0.1%
0.2%
ספטמבר
0.2%
0.3%
אוגוסט
0.3%
0.6%
יולי
0.4%
0.3%
יוני
0.1%
0.6%
מאי
0.4%
0.7%
אפריל
0.3%
0.8%
מרץ
0.6%
0.5%
פברואר
0.3%
0.2%
ינואר
-0.1%
0.6%
האינפלציה בישראל לשנת 2020
חודש בשנה
מדד המחירים לצרכן
מדד תשומות הבניה
סיכום

-0.7%

0.5%

דצמבר
-0.1%
0.4%
נובמבר
-0.2%
0.0%
אוקטובר
0.3%
-0.1%
ספטמבר
-0.1%
-0.1%
אוגוסט
0.0%
0.1%
יולי
0.2%
0.0%
יוני
-0.1%
0.0%
מאי
-0.3%
-0.1%
אפריל
-0.3%
-0.1%
מרץ
0.4%
0.2%
פברואר
-0.1%
0.0%
ינואר
-0.4%
0.2%
האינפלציה בישראל לשנת 2019
חודש בשנה
מדד המחירים לצרכן
מדד תשומות הבניה
סיכום

0.6%

1.1%

דצמבר
0.0%
0.2%

בנימין דוראי

ייעוץ וניהול משכנתאות

דילוג לתוכן