האינפלציה בישראל לשנת 2023 חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה סיכום 0.8% 1% פברואר 0.5% -0.2% ינואר 0.3% 1.2% האינפלציה בישראל לשנת 2022 חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה סיכום 5.3% 4.8% דצמבר 0.3% 0.0% נובמבר 0.1 -0.2% אוקטובר 0.6% 0.0% ספטמבר 0.2% 0.0% אוגוסט -0.3% 0.1% יולי 1.1% 0.5% יוני …

המדדים לקריאה »